voschebstory final 24 25

 
Uzávěrka 2. kola přijímacího řízení 16. 08. 2024

Motivační stipendium 48000,- Kč ročně (kompletní podmínky ZDE)

Pro školní rok 2024/2025 budou uchazeči přijímáni na základě dosažených výsledků ze studia na střední škole.

Přijímací pohovor se pro školní rok 2024/2025 nekoná.

Max. počet přijatých uchazečů pro šk. rok 2024/2025: 40


Informační balíček

infobal

Informace k přijímacímu řízení na VOŠ pro školní rok 2024/2025 k prohlédnutí a stažení ZDE.

Objednejte si informační balíček pro uchazeče o studium na VOŠ Cheb. Balíček obsahuje profil absolventa VOŠ, informace k přijímacímu řízení, infomační leták VOŠ a formulář přihlášky na VOŠ. Balíček objednávejte ZDE.

Přihlášky ke studiu zasílejte poštou na adresu školy (Hradební 58/10, 35002 Cheb) nebo odevzdávejte osobně paní Dagmar Rajlichové v sekretariátu školy v Hradební ulici v době od 8-12 a 13-15 hodin.


Před odesláním přihlášky si laskavě zkontrolujte, že Vaše přihláška obsahuje všechny požadované přílohy.

Uchazeč o studium vyplní a podepíše formulář přihlášky. Po jeho vyplnění je nutné formulář poslat (či osobně doručit) na adresu školy s těmito přílohami:

  • Ověřenou kopii maturitního vysvědčení
  • Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného oboru (je součástí formuláře přihlášky)
  • Potvrzení (či jeho kopii) o platbě administrativního poplatku za přijímací řízení

Administrativní poplatek za přijímací řízení činí 250,- Kč. Poplatek je třeba uhradit před přijímacím řízením na účet 22137331/0100, jako variabilní symbol uveďte šest číslic z rodného čísla před lomítkem a do poznámky pro příjemce uveďte celé jméno uchazeče, který přihlášku podává. Poplatek musí být na účtu pět pracovních dní před termínem přijímací zkoušky. Poplatek je nevratný.


Profil absolventa VOŠ ke stažení ZDE.

Výsledky absolventů oboru Sociální práce na VOŠ 2011-2015 k prohlédnutí ZDE.

Absolventům VOŠ vydáváme po dokončení studia EUROPASS - Dodatek k diplomu

Využíváme kreditní systém ECTS (=> možnost uznávání předmětů na VŠ)


Elektronická verze přihlášky na VOŠ ke stažení ve formátu DOC a PDF

Přihlášky ke studiu zasílejte poštou na adresu školy (Hradební 58/10, 35002 Cheb) nebo odevzdávejte osobně paní Dagmar Rajlichové v sekretariátu školy v Hradební ulici v době od 8-12 a 13-16 hodin.


Studiem na naší vyšší odborné škole získává absolvent vzdělání a způsobilost k výkonu sociálního pracovníka v souladu s § 110, odst. 4, písm. a), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Vyšší odborná škola má akreditován vzdělávací program - obor vzdělávání 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika, který je v tabulce E2 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o  soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, zařazen mezi uznatelné obory VOŠ.

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION