• harmonogram školního roku 2019/2020 - PDF
  • pravidla pro hodnocení výsledků ve vzdělávání - PDF
  • školní řád platný od 3.9. 2018 - PDF
  • pokyn ředitele školy platné od 2011/1 - PDF
  • pokyn ředitele školy platné od 2011/2 - PDF
  • pokyn ředitele školy platné od 2011/3 - PDF
  • provoz a vnitřní režim VOŠ platný od 2012/9 - PDF

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION