Opatření Ministerstva zdravotnictví zakazuje osobní přítomnost studentů ve škole při vzdělávání nebo studiu.

Úkoly budou studentům vyučujícími předávány prostřednictvím vnitřního informačního systému školy.

Opatření se netýká osobní přítomnosti zaměstnanců ve školách a školských zařízeních.

Opatření platí do odvolání.

Informace o dalších opatřeních budou studentům předávány prostřednictvím vnitřního informačního systému školy a webových stránek školy. 

TPL_BEEZ2_ADDITIONAL_INFORMATION